CV Sweden

Catholic Voices - Ansökan till program för medieträning

Catholic Voices är ett kommunikationsprojekt, som ursprungligen startades i Storbritannien 2010 och som nu spridits världen över. Vi tränar och stödjer lekmän i att i media presentera och förklara katolska kyrkans lära. Initiativet, som är en lekmannaorganisation vilken drivs oberoende från de lokala stiften, har snabbt vunnit ett starkt stöd från både biskopar och media som en auktoritativ källa för kommentarer och analyser vad gäller katolska kyrkan i media.

När?
Lördagen den 17 mars 2018, kl 10:00 – 17:00.

Därefter följer två kvällar i april/maj kl 17-20 och utbildningen avslutas med en medieträning lördagen den 2 juni 2018.    

Var? Johannes Paulus II Pastoralcentrum, Brunnsgränd 6, i Stockholm.

Vem leder kursen?
Jack Valero, grundare av Catholic Voices från Storbritannien, leder det första träningstillfället. Denna dag kommer därför att hållas på engelska. De två efterföljande kvällsträffarna och den avslutande medieträningen in juni är på svenska.

Om du är intresserad, vänligen beakta följande;  

1. Tillgänglighet [I]: Du måste vara tillgänglig att delta och komma till Stockholm på följande datum: 17 mars 2018 och två kvällar i april/maj (dessa datum fastställs i januari 2018); du måste också delta på medieträningen lördagen den 2 juni 2018.

2. Tillgänglighet [II]: Det är viktigt att du, trots andra engagemang du kan ha, efter avslutad kurs kan vara tillgänglig för intervjuer i media.

3. Vem söker vi? Du måste vara praktiserande katolik i överensstämmelse med katolska kyrkans lära och ha ett brinnande intresse för att presentera och förklara katolska kyrkans lära i media och i det offentliga rummet.  

4. Lekmannafolk. Vi föredrar lekmän snarare än "professionella" katoliker (dvs anställda av kyrkan), men vi välkomnar medlemmar i föreningar, välgörenhetsorganisationer, ordnar, rörelser etc.

5. Kostnader. Utbildningen är gratis, men du måste själv stå för dina rese-och evt. boendekostnader i samband med träningstillfällena.

6. Vi rekommenderar att du inför kursen läser den handbok, som skrivits av en av de två initiativtagarna till Catholic Voices: How to Defend the Faith without Raising Your Voice.

Ansökan:

Skicka in din ansökan senast den 31 januari 2018.

• Vänligen ladda ner ansökningsblanketten här, fyll i och skicka den ifylld till info@catholicvoices.se

• Man kan antingen fylla ansökningsblanketten för hand, scanna in och sedan skicka, eller hämta ner pdf-filen från sin webbläsare, spara den, öppna den i Adobe Acrobat Reader, gå till fliken Verktyg högst upp till vänster, och sedan klicka på Fyll i och signera.

• Senast i början på februari kommer vi att meddela om du blir inbjuden på intervju. Intervjuerna kommer äga rum lördagen den 10 februari 2018. Innan dess kan du få ett samtal från en av samordnarna för ett informellt samtal.

• Om du har några frågor eller vill ha mer information, vänligen maila info@catholicvoices.se

Kontakt: Claudia Hammerich på Catholic Voices Sverige, +46 734 21 11 93.  

Boken

Handboken som hjälper dig att (utåt) kommunicera din tro och händelser i katolska kyrkan på ett förtroendefullt och övertygande sätt.

Author: 

Austen Ivereigh

Amazon Link: 

How to defend the faith without raising your voice: civil responses to Catholic hot-button issues

 

 

 

Copyright Catholic Voices 2011. Registered Office: Cuckoo Hill Farm, Cuckoo Hill, Pinner, HA5 2BB.

A company limited by guarantee, registered in England 7493766. Registered Charity 1142482.